onderwijs

KNAP, leren leren om te kunnen leren (Co-auteur Dick Kooistra)

Intelligente kinderen leren gemakkelijk waardoor de kans bestaat dat ze de zg. metacognitieve vaardigheden niet ontwikkelen, hetgeen deze kinderen later bij een vervolgstudie kan opbreken. ‘KNAP, leren leren om te kunnen leren’ is een losbladige bundel die een vijftal onderzoeken bevat, elk onderverdeeld in gevarieerde oefeningen. De kinderen voeren de onderzoeken zelfstandig uit en krijgen daarmee inzicht in hun eigen leren en hun hoge intelligentie. (Uitgever: Levend Leren)

LEREN ONDERZOEKEN (met Henk de Vries en Jimke Nicolai)

Folkert Oldersma - LEREN ONDERZOEKEN

Leren Onderzoeken binnen Wetenschap en Techniek op de basisschool is geschreven voor iedereen die bij kinderen het wetenschappelijk denken en redeneren wil stimuleren en daarbij het Wetenschap- en Techniekonderwijs vorm wil geven. Kinderen aan het denken zetten. Dat is het hoofddoel dat de auteurs met hun aanpak rond Leren Onderzoeken willen bereiken. Kinderen laten ontdekken dat ze via onderzoek hun wereld kunnen vergroten. Leerlingen leren in zeven stappen vragen en problemen op het gebied van Wetenschap en Techniek onderzoekend te benaderen. Met behulp van dit boek bent u in staat een belangrijk deel van het Wetenschap- en Techniekonderwijs op de basisschool te vullen. Het bevat handleidingen, reikt achtergrondinformatie aan en geeft aanwijzingen voor het samenstellen van lessen en leerlijnen. (Uitgeverij Levend Leren)
N.B. Dit boek is uitverkocht, maar bij Levend Leren als pdf te bestellen.

KNAP LASTIG? (met Heidi Rubingh)

Folkert Oldersma - Knap lastigKnap lastig? (Praktische oplossingen voor het werken met meer- en hoogbegaafde leerlingen in de basisschool) is bedoeld voor de leraar en aanstaande leraar die meer wil weten over het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Dit boek geeft antwoorden op vragen als: – hoe herken je een hoogbegaafde leerling? – wat heeft de hoogbegaafde leerling nodig? – wat heeft de leerkracht nodig om uit de voeten te kunnen met de meer- en hoogbegaafde leerling? – waaraan moet goed lesmateriaal voor excellente leerlingen voldoen? – hoe ontwikkel je zelf geschikt lesmateriaal? -wat is een goed indicatie-, een goed signaleringsinstrument? – hoe organiseer je het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen op je school? – hoe bouw je op school samen aan een visie? -hoe betrek je ouders bij je aanpak? (Uitgeverij Levend Leren)

IK MEET WEET (met Jimke Nicolai)

Folkert Oldersma - IK MEET WEETIk meetweet is een werkboek voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool om het meten te verkennen en toe te passen. Daarbij staan maten van het eigen lichaam centraal. Het betreft niet alleen het toepassen van de bekende eenheden. Kinderen ervaren ook bijzondere eenheden en grootheden. Het werkboek bevat verrassende opdrachten: volume van je mond meten, decibels meten, oppervlakte en omtrek van je hand, volume van je vuist, het meten van je spierkracht, je hartslag en nog veel meer. Onderzoek is belangrijk. (Uitgeverij Levend Leren)