drama

Folkert Oldersma - Tsjoentsjettel (Omrop Fryslan-ROF)In de tachtiger jaren van de vorige eeuw schreef ik o.m. het libretto voor de opera Anna van componist Jelle Hogenhuis en het toneelstuk De Toverketel dat als Tsjoentsjettel (met muziek van Jelle Hogenhuis) werd opgevoerd door Toneelgroep Tryater.

Hier verschijnen binnenkort dramateksten.