onderwijs

Met anderen of in mijn eentje leidde en ontwikkelde ik diverse projecten voor het onderwijs en schreef ik onderwijsmethodes.

TECHNIEK, TALENT EN ENERGIE

Folkert Oldersma - Techniek, Talent & Energie

Ik ontwikkelde onderwijsprogramma’s op het gebied van excellentie/hoogbegaafdheid:

Knap lastig? (met Heidi Rubingh)
Vroegsignalering van en aanpak bij een ontwikkelingsvoorsprong (peuters-
kleuters; zie ook www.hanze.nl/ontwikkelingsvoorsprong)
KNAP, leren leren om te kunnen leren (met Dick Kooistra)

op het gebied van ICT:

Mobiel leren (Kennisnet – met Aad van der Drift)
Videoconferencing (Surfnet – New York, Dalton, POVO – met Aad van der Drift)
Leren op afstand (met Aad van der Drift)
Kenniscentrum WT-Zuid POVO (met Henk de Vries)
Digitaal lezen (met Aad van der Drift)

op het gebied van de Verlengde Schooldag:

Reken- en taalateliers Verlengde Schooldag Groningen
Zomerschool Groningen

op het gebied van scienceonderwijs:

Leren onderzoeken (met Henk de Vries en Jimke Nicolai)
Techniek, Talent & Energie (lesmethode; met Stefan Paauwe en Henk de Vries – zie ook: www.techniektalentenergie.nl)
Science Op School (Leerlijn voor scienceonderwijs – winnaar VO-onderwijsprijs Durven Delen Doen met Henk de Vries en Francisca Slagman – zie ook: www.scienceopschool.nl)
Opzet Vtb-pro-cursus Noord-Nederland
Deltaschool De Starter

op het gebied van rekenen:

Rekenwinkel groep 3 (met Jimke Nicolai)
Ik meetweet (met Jimke Nicolai)
Rekenspelen –breuken, procenten (met Jimke Nicolai)

En verder ontwikkelde ik:

Duurzaam Drenthe (lesmethode; met Stefan Paauwe)

Folkert Oldersma - Duurzaam Drenthe
Het doe- en ontdekcentrum De Magneet (Hanzehogeschool, met Henk de Vries) De Magneet is een doe- en ontdekcentrum van de pedagogische academie van de Hanzehogeschool. In de Magneet kunnen leerlingen van het basisonderwijs kennis maken met de onderwerpen energie en beweging. Naast de opstellingen is er een volledig lespakket ontwikkeld voor in de klas.
Junior High Groningen (met anderen voor Gemeente Groningen)
De aardbevingenwijzer (met anderen; zie ook: www.aardbevingenwijzer.nl)
Daltonmodule Pabo Hanzehogeschool (met Frank Assies)

Ik was projectleider van:

Laptopklas PO
Diepteproject ICT-Groningen
Eduglasproject (met Aad van der Drift)
Excellentie Noord-Nederland
Creatief Ondernemen
Bovenschoolse plusgroepen

Ik gaf en geef cursussen, workshops en gastcolleges op het gebied van:

Masterplan Wetenschap en Techniek
Excellentie/Hoogbegaafdheid
Leren Onderzoeken
Science Op School
Dalton
Onderzoek en Ontwerp
Leren ondernemen
Talentenkracht