eiki en oeki reeks

Deze reeks van Uitgeverij Levend Leren bestaat uit educatieve voorleesboeken voor jonge kinderen, leeftijd 5-7 jaar, rond de uiterst ondernemende eekhoorntjes Eiki en Oeki. Eiki is de verstandige eekhoorn die zijn vriend Oeki behoedt voor fouten, hem van alles kan uitleggen en voor problemen inventieve oplossingen heeft.

Folkert Oldersma - EIKI & OEKI-REEKS

Tot nu toe verschenen ‘De superkar van Eiki en Oeki’ (energietransitie), ‘Eiki en Oeki moeten betalen’ (financiële educatie), Eiki en Oeki ruimen op (afvalscheiding-hergebruik), Eiki en Oeki hebben natte pootjes (waterbeheersing). In ontwikkeling zijn voorleesboeken rond meertaligheid, musea, discriminatie en rekenbegrippen (voorbereidend rekenen).

Waarom komen op zo’n jonge leeftijd al onderwerpen als omgaan met geld, afvalscheiding en bijvoorbeeld waterbeheersing aan de orde? Steeds meer dringt in het onderwijs het besef door dat er met de introductie van allerlei zaken reeds vroeg begonnen dient te worden.

Wat voor rekenen (rekenbegrippen), wetenschap- en technologie-onderwijs (inspelen op de verwondering, nieuwsgierigheid) opgaat, waar het belang van conceptvorming en betekenisvol onderwijs absoluut wordt ingezien, geldt ook voor de onderwerpen als financiële educatie, waterhuishouding (waterschappen), meertaligheid e.d. De kinderen hoeven in deze fase (nog) niet alles te begrijpen, maar er wordt een concept opgebouwd (en misconcepten rechtgezet) waarop voortgeborduurd kan worden. Het wordt aangeboden met de kennis dat het in het onderwijs een vervolg zal krijgen. Zo krijgt een thema een krachtiger basis dan een eenmalig aangeboden project in groep 7/8. Via de jonge kinderen worden vaak ook de ouders bij het onderwerp betrokken.

Bij de Eiki en Oeki-boeken wordt gebruik gemaakt van het Voorleesmaatje. Hierbij gaat een leerling uit groep 7/8 van de zelfde school de verhalen van Eiki en Oeki voorlezen aan een leerling uit groep 1 tot en met 4. Het Voorleesmaatje praat ook met de jongere leerlingen over het verhaal. Zo helpt hij/zij om nieuwe woorden aan te leren en zichzelf door zich goed uit te drukken. Om de gesprekken te kunnen aangaan moet de oudere leerling beschikken over genoeg kennis van zaken met betrekking tot het onderwerp (dus beiden leren).

Formaat A-staand 21,5 x 28 cm
Omvang ongeveer 30-40 bladzijden
Kleurendruk
Harde omslag

Tot nu toe verschenen:

Folkert Oldersma - EIKI EN OEKI MOETEN BETALENEIKI EN OEKI MOETEN BETALEN (Illustraties: Marjolein Terwindt-Wetterauw)

Als de dieren in het bos winkeltjes openen wordt al snel de vraag gesteld: waarmee moeten we betalen? Als ruilhandel tot ruzies leidt, bedenkt Eiki een oplossing: de oeps.

In ‘Eiki en Oeki moeten betalen’ beleven de twee eekhoorns de nodige avonturen en ondertussen gaat het boek over sparen, ruilen, kopen, verkopen, lenen, telfouten maken, nep geld, echt geld, eerlijk en oneerlijk.

Folkert Oldersma - DE SUPERKAR VAN EIKI EN OEKIDE SUPERKAR VAN EIKI EN OEKI (Illustraties: Marjolein Terwindt-Wetterauw)

Eiki maakt voor zijn vriend Oeki een kar, maar Oeki is niet snel tevreden. Omdat Oeki liever lui dan moe is, voorziet Eiki de kar van diverse vormen van voortbeweging (motor, zeil, zonnecellen, etc.)
Voor de jonge kinderen komen in het verhaal diverse energievormen voorbij. Energietransitie is dan ook het thema van het boek. 

EIKI EN OEKI HEBBEN NATTE POOTJES (Illustraties: Marjolein Terwindt-Wetterauw)

De rivier in het dierenbos van de eekhoorns Eiki en Oeki is door zware regenval buiten zijn oevers getreden. Het bos is overstroomd en veel dieren willen het bos verlaten. Eiki en Oeki dreigen dus hun vrienden te verliezen. Ze bedenken plannen om in het vervolg overstromingen te kunnen voorkomen. Ze bouwen dijken tegen wateroverlast en gaan de strijd aan voor het behoud van schoon water.
SLO: ‘Dat kinderen zich ervan bewust zijn wat het is om in een delta te leven, dat ze leren bewust met water om te gaan, dat ze inzicht krijgen in water en waterbeheer, daar gaat het om bij watereducatie.’ 

EIKI EN OEKI RUIMEN OP (Illustraties: Marjolein Terwindt-Wetterauw)

In het bos is het een rommeltje. De bezoekers aan het bos laten regelmatig veel troep achter. Hoog tijd voor een opruimactie door de dieren, vindt Eiki. Maar de vuilnisberg groeit en groeit; kan het afval wellicht nog gebruikt worden?  Al werkende komen de dieren op het idee van afvalscheiding en komen ze met diverse oplossingen op het gebied van hergebruik.