non-fictie

Drenthe, plekken met een verhaal

Auteurs: Menno van Veen en Folkert Oldersma           Fotografie: Jelle Gebert

Weet u
-dat een Drents dorp ooit te boek stond als zeehaven?
-dat het meisje van Yde niet in Yde werd gevonden?
-waardoor de toren in Oosterhesselen los staat van het kerkgebouw?
-u waar de verhalen rond de witte wieven op zijn gebaseerd?

Drenthe kent veel plekken met aansprekende verhalen. Een standbeeld of gedenksteen, een bijzonder gebouw, een begraafplaats verscholen in een bos, een vreemde straat- of plaatsnaam; wat is het verhaal dat erbij hoort?
De schrijvers gingen op zoek naar opmerkelijke verhalen die in Drenthe aan bepaalde plekken verbonden zijn. Verhalen die vaak niet bekend zijn bij het grote publiek maar die wel het bijzondere van zo’n plek naar voren halen. Komen naast onbekende ook relatief meer bekende verhalen aan bod, dan wordt er een ander en soms nieuw licht op geworpen.

De toegevoegde fietsroutes en de exact aangegeven plaatsbepalingen maken het mogelijk de plekken te bezoeken.
De onderwerpen in ‘Drenthe, plekken met een verhaal’ zijn zeer gevarieerd: waarom heet een bepaalde straat zo, waarom staat een Chinees paviljoen bij een boerderij en waarom een kerk ver buiten het dorp? Een joodse begraafplaats, een dichteres in Roden, onderduikersholen, bluesmuziek, een café, volksverhalen, strijd om hoge kerktorens, het hallenhuis, een natuurgebied dat een archeologisch reservaat blijkt te zijn, een veenbrug, Drentse cowboys, een schans die wellicht geen schans was, nepboerderijen bij vliegveld Eelde, duivelsroosters bij kerken, uitkijktorens om de Russen in de gaten te houden, een boerenopstand, grensmarkeringen, antennes van een ruimtetelescoop, …

LEREN ONDERZOEKEN (co-auteurs Henk de Vries en Jimke Nicolai)

Folkert Oldersma - LEREN ONDERZOEKEN

Leren Onderzoeken binnen Wetenschap en Techniek op de basisschool is geschreven voor iedereen die bij kinderen het wetenschappelijk denken en redeneren wil stimuleren en daarbij het Wetenschap- en Techniekonderwijs vorm wil geven. Kinderen aan het denken zetten. Dat is het hoofddoel dat de auteurs met hun aanpak rond Leren Onderzoeken willen bereiken. Kinderen laten ontdekken dat ze via onderzoek hun wereld kunnen vergroten. Leerlingen leren in zeven stappen vragen en problemen op het gebied van Wetenschap en Techniek onderzoekend te benaderen. Met behulp van dit boek bent u in staat een belangrijk deel van het Wetenschap- en Techniekonderwijs op de basisschool te vullen. Het bevat handleidingen, reikt achtergrondinformatie aan en geeft aanwijzingen voor het samenstellen van lessen en leerlijnen. (Uitgeverij Levend Leren)
N.B. Dit boek is uitverkocht, maar bij Levend Leren als pdf te bestellen.

KNAP LASTIG? (co-auteur Heidi Rubingh)

Folkert Oldersma - Knap lastigKnap lastig? (Praktische oplossingen voor het werken met meer- en hoogbegaafde leerlingen in de basisschool) is bedoeld voor de leraar en aanstaande leraar die meer wil weten over het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Dit boek geeft antwoorden op vragen als: – hoe herken je een hoogbegaafde leerling? – wat heeft de hoogbegaafde leerling nodig? – wat heeft de leerkracht nodig om uit de voeten te kunnen met de meer- en hoogbegaafde leerling? – waaraan moet goed lesmateriaal voor excellente leerlingen voldoen? – hoe ontwikkel je zelf geschikt lesmateriaal? -wat is een goed indicatie-, een goed signaleringsinstrument? – hoe organiseer je het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen op je school? – hoe bouw je op school samen aan een visie? -hoe betrek je ouders bij je aanpak? (Uitgeverij Levend Leren)

KNAP, leren leren om te kunnen leren (Co-auteur Dick Kooistra)

Intelligente kinderen leren gemakkelijk waardoor de kans bestaat dat ze de zg. metacognitieve vaardigheden niet ontwikkelen, hetgeen deze kinderen later bij een vervolgstudie kan opbreken. ‘KNAP, leren leren om te kunnen leren’ is een losbladige bundel die een vijftal onderzoeken bevat, elk onderverdeeld in gevarieerde oefeningen. De kinderen voeren de onderzoeken zelfstandig uit en krijgen daarmee inzicht in hun eigen leren en hun hoge intelligentie. (Uitgeverij Levend Leren)